Spotkania

Subscribe to RSS - Spotkania
materiały własne

Partnerstwo dla Brochowa - relacja po spotkaniu

Jak co miesiąc, przedstawiciele róźnych instytucji i organizacji, działających na osiedlu Brochów, spotkali się, aby wymienić się informacjami o realizowanych działaniach oraz porozmawiać o sprawach ważnych dla Brochowa i jego mieszkańcow. W spotkaniu, ktore odbyło się 31 marca udział wzięli m.in. przedstawiciele Rady Osiedla Brochów, Towarzystwa Przyjaciół Brochowa, MOPS, Straży Miejskiej, WCRS oraz Rady Miejskiej Wrocławia. Kolejne spotkanie zaplanowano na 21 kwietnia.